Sint Vitus Kerk - Wetsens

"Even ten noordoosten van Dokkum ligt het dorp Wetsens aan de oude weg richting Metslawier. Ooit was de terp van Wetsens de grootste van Fryslân. Daar resteert nu nog maar een klein gedeelte van, met bovenop de eeuwenoude Sint Vituskerk." 

De kerk is op 8 april 2016 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerk wordt beheerd door de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissie.
 

Vrijwilligers
De Sint Vitus kerk is voor het beheer van het gebouw en de organisatie en uitvoering van de evenementen afhankelijk van vrijwilligers en 'vrienden van de kerk'.

Belangstelling? Meld je aan.
Verhuur
Via de Plaatselijke Commissie kan de kerk gehuurd worden voor kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten, overige (familie)­ bijeenkomsten, concerten, exposities, lezingen, koorrepetities e.d.
Actueel
Tsjerkepaed 2019 - gratis toegang en openstelling van de kerk en de expositie met landschap schilderijen van Jan Jansma.

Iederere zaterdagmiddag van 13.30 - 17.00 u.
Toegang
Het kerkgebouw is het hele jaar toegankelijk, tenzij sprake is van bijzondere evenementen. Toegang is mogelijk via één van de sleutelhouders.
Evenementen
Een uniek kerkje op één van de grootste terpen van Friesland. Jarenlang gebruikt voor kerkdiensten, nu voor culturele evenementen in de breedste zin van het woord.
Agenda 2019
DatumActiviteit
24-8-2019 13:30 Recurring Event: until 14-9-2019 (total 11 events) Tsjerkepaed 2019
31-8-2019 13:30 Recurring Event: until 14-9-2019 (total 11 events) Tsjerkepaed 2019
7-9-2019 13:30 Recurring Event: until 14-9-2019 (total 11 events) Tsjerkepaed 2019
14-9-2019 13:30 Recurring Event: until 14-9-2019 (total 11 events) Tsjerkepaed 2019
22-9-2019 15:30 Wetsens Lezing Tresoar

 

Wij restaureren

"Hele mooie kerk bij binnenkomst ontroerend. Kerk moet zeker behouden blijven."

Doesburg, 14-09-2017

Wij restaureren

"Der Zufall bringt oft die schönsten Momente zum vorschein. Ausergewöhliche Objecte fügen sich gut in die kirche ein."


Bochum - Duitsland, 28-7-2018