Archief 2023

              

 

Evenementen op de agenda

Tsjerkepaad Fryslân!
Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân! Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert!

​Tsjerkepaad 2023 is van 1 juli t/m 9 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. Het jaarthema is "Kerk als plaats van Ontmoeting".  
 

Tsjerkepaad Fryslân 

Datum: Van 1 juli t/m 9 sept. 2023 - iedere zaterdagmiddag
Tijd: 13.30 –17.00 uur.
Waar: Wetsens, St. Vituskerk

Parkeren: parkeerplaats bij de Sint Vitus kerk.
Toegang gratis

Sleuteladres voor toegang en
contact tijdens deze periode: 

06 - 30493249 - Jaerlawei 14

 

Eerdere Evenementen

 

30 oktober 
De hearremyt fan Wetsens


Mw. Gee Dijkstra-Visser vertelt op zondag 30 oktober het verhaal van de ‘Kluizenaar van Wetsens’. In 2019 vond de première van deze lezing ook al plaats in de Sint Vitus kerk in Wetsens. De kerk puilde letterlijk uit en de vraag om meer was zo groot dat de plaatselijke commissie besloot haar uit te nodigen om haar verhaal nogmaals te komen vertellen. 

Gee Dijkstra-Visser uit Dokkum heeft als jong famke in Wetsens ‘âld Anders’ persoonlijk gekend. Op smeuïge, humoristische en beeldende wijze vertelt ze haar eigen ervaringen en de verhalen van dorpsbewoners over het bijzondere leven van deze markante man. 

Muziek&zang: piano-improvisatie bij het verhaal door Anne E. de Bruijn, zang door Joanneke S. Romkema.

27 november 
Allerzielen Vitus Vesper - "Jou gedenken wij..."

Op zondag 27 november ontmoeten we elkaar om de namen van onze lieve doden in het licht te zetten. Een moment van gedenken voor iedereen die iemand verloren is aan de dood. Zo willen we ruimte bieden aan al die lege plekken in ons leven en aan ons verdriet, ook na jaren.

Met respect voor ieders achtergrond en levensovertuiging, noemen we hun namen, ontsteken we een licht, luisteren naar teksten en delen we verhalen over rouw. We laten ons meenemen door klanken van zang en muziek, ervaren  de stilte en brengen  licht naar de graven rond het kerkje. Nadien drinken we koffie en is er de mogelijkheid om na te praten.        
 
De plaatselijke commissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, heet u van harte welkom bij deze bijzondere VitusVesper.


Daken van 11 Friese kerken in beeld

Op zondag 26 juni, ’s middags van 15.00 tot 16.30 uur, komen de kunstenaars Hendrik Elings en Baukje Venema en schrijver Eddy van der Noord naar de kerk van Sibrandahûs om te vertellen over. Het kunstboek dat zij gemaakt hebben over de daken van 11 kerken.

In het kunstproject ‘Dak Gebint Verhaal – 11 Friese kerken’ portretteren deze drie Friese kunstenaars elf kerken op een niet eerder vertoonde wijze. Onderdelen van het project zijn een kunstboek, een  twee maanden durende expositie en lezingen in alle elf kerken. 

Wetsens
Op 26 juni zal ook over de kerk van Wetsens worden verteld, uiteraard worden de kunstwerken van die kerk ook getoond.

De kunst komt dus naar u toe! De elf kerken krijgen in deze zomer bezoek van de drie kunstenaars. In alle deelnemende kerken zullen de schilderijen, foto’s en verhalen worden meegebracht en zullen de kunstenaars erover vertellen. Wat heeft Hendrik ertoe gebracht de kerk van bovenaf te schilderen, hoe heeft Baukje in het ‘donkere oerbos van de gebinten’ haar foto’s kunnen maken, welk bijzonder verhaal heeft Eddy over elke kerk verteld? De minilezingen worden georganiseerd in samenwerking met de Plaatselijke Commissies. Het zijn niet alleen kunstzinnige en informatieve lezingen, maar ook gezellige, die gepaard gaan met een kopje koffie of  een glaasje wijn. 

Daken van 11 Friese kerken
 

Wanneer:
zo. 26 juni 2022
15.00 - 16.30 u.

Waar: de kerk van Sibrandahús (!)
Toegang: gratis

Schilderij Dak Vituskerk Wetsens

Kunstproject Monnikenwerk
In de periode van 13 juli tot en met 17 augustus vindt de vijfde editie van het project Monnikenwerk plaats. In de stille ruimte van een middeleeuwse kerk werken vijftien kunstenaars zes woensdagen aan hun monnikenwerk: kunst, die soms raakt aan iets dat groter is dan wij. Aan het einde van de werkdag zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te ervaren.

De titel van het kunstproject Monnikenwerk verwijst naar de drie principes van het leven van monniken: obedientia, stabilitas loci en conversio morum.. Obedientia – luisteren naar wat zich aandient, werkend in een plek die al honderden jaren ruimte biedt aan vreugde en rouw, eer en verdoemenis. Stabilitas – bestendigheid door ons, voor zes weken dan toch, te verbinden aan één kerk in één dorp of stad. En conversio morum – streven naar dagelijkse verbetering door elke monnikenwerkdag opnieuw er te zijn, op die ene plek, voor de kunstenaar zelf, zijn/haar werk en de bezoekers.

Meer informatie staat op www.monnikenwerk.nu 

Wanneer:
van 13 juli t/m 17 augustus
Iedere Woensdag van 17.00 - 20.00 u.

Waar: Vituskerk Wetsens
Toegang: gratisKunstenaars ronde Noordoost Friesland

Dokkum, Bonifatiuskapel - Marc de Groot
Aalsum - Esther IJssels
Oostrum - Lisette Durenkamp
Jouswier - Lotte Middendorp
Wetsens - Trude van Assem

Verwerkt in Gedichten 

Op 21 Mei kunt u de de gedichten beluisteren van Jan H. Woudstra. Hij presenteert zijn 4e bundel: Verwerkt in Gedichten. De dichter leest een aantal gedichten en u kunt zijn bundels kopen.

Friese Gedichten

In zijn gedichten beschrijft Jan een veelkleurige blik op het leven. De dichter creëert een mooie balans met scherpzinnige opmerkzaamheid over alledaagse zaken, hoop op en verwachting van nieuw leven en mijmeringen over het geloof en de natuur. Een deel van de gedichten gaan over gevoelens van heimwee en rouwverwerking.
De Friese gedichten geven het totale palet een extra dimensie.

De bundels zijn te verkrijgen in de boekwinkel maar ook bij de dichter via inGedichten7@gmail.com

 

Verwerkt in Gedichten - presentatie dichtbundel
 

Wanneer:
za. 21 mei 2022
13.30 - 15.00 u.

Waar:
Sint Vituskerk Wetsens, Opgong 1
Toegang: gratis


Labyrint in kloostertuin Zenderen

Klassiek Concert

Pieter de Jong        Orgel/piano
Ilse Terpstra        Dwarsfluit
Lenie Lap        Presentatie

Muziek van: Grieg, Beethoven, Fauré, Debussy, Mozart, Morricone, Elgar
 

Wanneer:
zo. 22 mei 2022
15.30 - 17.00 u.
Pauze met koffie/thee

Waar:
Sint Vituskerk Wetsens, Opgong 1
Toegang: 5 euro