Dy't net berne binne

              
"Dy't Net Berne Binne"

Het Rouwbord van Hein van Delft in Wetsens

In de zomer van 2017 maakt landschapsarchitect  en beeldend kunstenaar Hein van Delft een bijzonder rouwbord waarop een opschrikkende grutto is afgebeeld. Niet het standaard rouwbord dat we in de oude kerken kennen ter ere van prominente, vaak adellijke lieden met familiewapens en al. Hier wordt onze Nationale Vogel in goud afgebeeld. Dit rouwbord gaat over de ecologische achteruitgang van Friesland en daarbuiten. Maar ook over hoop die nog niet is vervlogen. Van Delft schonk het kunstwerk aan de stichting Alde Tsjerken. Het is te bewonderen in de kerk van Wetsens waar het een definitieve plek heeft gekregen.Het rouwbord hangt tussen twee vensters in de zuidmuur van de kerk. In eerste instantie lijkt het of het er al eeuwen hangt. Totdat blijkt dat het rouwbord oproept 
tot ontzag voor de aarde, tot aandacht en tot zorg voor de wereld waar wij deel van uitmaken. Daarmee legt de kunstenaar een direct verband met de actualiteit. Door 
gebruik te maken van elementen uit de oude kerken en van materialen uit de omgeving. Door de verstilling en schoonheid in het werk, voegt hij betekenis toe aan de 
oude kerken in deze tijd.

Als je het rouwbord iets langer op je in laat werken blijkt dat het onderwerp niet direct gaat over die opschrikkende grutto, maar over de gouden eieren die in het rond vliegen. Het zijn de nakomelingen die helaas geen kans hebben gekregen om te overleven die hier centraal staan. Op de rand staat geschreven “dy’t net berne binne” ofwel zij die niet geboren zijn. Traditiegetrouw is deze tekst ook in het Latijn toegevoegd: “qui non nati svnd”. 

 

 RouwbordOnthulling Wetsens

Onthulling van het rouwbord in de St. Vituskerk Wetsens