Toegang & Bezichtiging

Het kerkgebouw is het hele jaar toegankelijk, tenzij sprake is van bijzondere evenementen of activiteiten.


 
Bezoekers Informatie

Toegang
o Toegang tot het kerkgebouw is onder begeleiding van één van de [2] sleutelhouders, die de kerkdeur graag voor u openen.
Om teleurstelling te voorkomen is het advies vooraf contact op te nemen over de aanwezigheid van één van de sleutelhouders op de gewenste dag en tijd van het bezoek.
o Voor toegang tot de begraafplaats gelden de regels van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens en een openstelling van 09.00 u. tot zonsondergang.

Openingstijden
o In het kader van Tsjerkepaed is de kerk in de zomermaanden (juli/ sept) iedere zaterdag van 13.30 - 17.00 u. geopend
o In principe iedere eerste zondagmiddag van de maand wordt een publiek toegankelijk evenement georganiseerd (zie de activiteiten).
o Op de overige dagen en tijden op verzoek en in overleg (zie vorige).

Tarieven
o Toegang tot de kerk is gratis.
o Bij evenementen en speciale gelegenheden kan sprake zijn van entree kosten. Dit zal in dat geval worden aangegeven.

Donaties
o Donaties aan Stichting Alde Fryske Tsjerken en vrijwillige bijdragen voor het onderhoud en beheer van de kerk zijn van harte welkom.

Contactgegevens

Bezoekadres
Opgong 1
9122 CV Wetsens (Frl.)

Sleutelhouder [1]
Mw. D. Knol
Jaerlawei 3
9122 CT Wetsens (Frl.)

Sleutelhouder [2]
Dhr. A. de Bruijn / Mw. J. Romkema
Jaerlawei 13
9122 CT Wetsens (Frl.)

Contact: Bert Muller
Mobiel 06-48 13 82 09

Parkeren
(Auto) parkeerplaatsen aanwezig bij het bezoekadres.

 

Sleutel & Kerkdeur