Vrienden en Vrijwilligers

              

De Sint Vitus kerk is afhankelijk van vrijwilligers en vrienden

Voor het beheer van het gebouw en de organisatie en uitvoering van de evenementen . Zij werken er aan mee dat het kerkgebouw een zinvol en verantwoord gebruik krijgt. Ze bemensen de kerk bij openstellingen en helpen bij concerten en optredens in het kerkgebouw.


 
Belangstellenden
Belangstellenden
Op de hoogte blijven

Belangstellend en geinteresseerd in de activiteiten en ontwikkelingen in en om de Sint Vitus Kerk. Blijf op de hoogte via mail of website.

Vrienden
Vrienden
Actief Ondersteunen

Belangstellend, geinteresseerd en zeker van plan de kerk actief te (onder)steunen op wat voor manier dan ook (van praktisch tot financieel).

Vrijwilligers
Vrijwilligers
Meehelpen bij Activiteiten

Op afroep per evenement of als vaste vrijwilliger actief een steentje bijdragen aan de organisatie of uitvoering van activiteiten in en om de kerk

Ondersteuners
Ondersteuners
Bijspringen met Acties

Zo nu en dan bereid en beschikbaar om bij te springen als dat nodig is om de activiteiten vlekkeloos te laten verlopen.


Hulp & Ondersteuning

Een steentje bijdragen aan de Sint Vitus Kerk en haar activiteiten? Dat kan op verschillende manieren: van Belangstellende, Vriend(in), Vrijwilliger of Ondersteuner. Elke vorm van hulp is van harte welkom.

Voel je je aangesproken en wil je graag betrokken zijn, geef dan je contactgegevens door via deze website of per mail (mail@vituswetsens.nl). Je kunt zelf aangeven hoe je betrokken wilt zijn en waarvoor we een beroep op je kunnen doen.


Til de tsjerke nei de takomst ta

Voor het behoud en gebruik van onze kerken is veel geld nodig.

Wij vragen u daarom donateur te worden en samen met ons te investeren in het koesteren van de prachtige gebouwen die wij mogen beheren. Donateur worden kan al voor € 17,50 per jaar.


 

Donaties

Donaties SAFT

 

Meiwurkers & Freistippers Wolkom!

 

Wij restaureren

Myn bernejierren (14 jier) op'e terp wenne en as jonkje yn dizze tsjerke sitten. Hjoed efkes werom en harkje nei moaie lieten en musyk. It bliuwt in bjusterbaarlik moai plak.”

Staphorst, 10-7-2017

Wij restaureren

"Overdracht van de kerk aan de St. AFT. Een bijzonder moment en een nieuwe start voor een uniek gebouw."


B. Muller - Dokkum, 8-4-2016