KERKHOF

Begraafplaats PKN

Het kerkhof is eigendom van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens en is nog in gebruik. Uit het Reglement Beheer Begraafplaatsen:

Openstelling begraafplaatsen

1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk tussen 9.00 uur en zonsondergang. Kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene.

2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as en voor het openen, sluiten of delven van graven door daartoe bevoegde personen.

4. Het is verboden op de begraafplaatsen
 te rijden met een rij- of voertuig, bromfiets of dier;
 een hond mee te nemen;
 zonder noodzaak over de graven te lopen;
 beschadigingen, in welke mate of in wat voor vorm dan ook te veroorzaken;
 bloemen te plukken
 rust- orde- en netheidverstorende activiteiten te ondernemen;