Graven en grafzerken

              

  GRAVEN & GRAFZERKEN

Graf Rink van der Velde
Rink van der Velde (Aalsum, 18 juni 1932 – Drachten, 17 februari 2001) was in de tweede helft van de 20e eeuw de meest gelezen Friese schrijver. Daarnaast werkte hij lange tijd als journalist, onder andere bij de Leeuwarder Courant.

Rink van der Velde

Hij overleed op 68-jarige leeftijd te Drachten en werd begraven te Wetsens.

[Bron: Wikipedia]

Meer Info
o Leven & Werk
o Nieuwe Grafsteen
Graf Anders Minnes Wijbenga
Anders Minnes Wijbenga (Under Nijewier, 25 oktober 1881 - Easternijtsjerk, 9 septimber 1948) stiet bekend as de doarpsdichter fan Nijewier, hy wie tige frysksinnich. Fan syn fak wie er komelker/gernier.

A.M. Wijbenga

Bron: Wikipedia