Orgel Vituskerk

              

  ORGEL - BOUW & HISTORIE

Orgel 1933 en 1974

"In het begin van deze [20e] eeuw boekte men echter een belangrijke aanwinst in de vorm van het eerste orgel, dat de kerk in zijn geschiedenis rijk werd. Voor de somma van 472 gulden kochten de kerkvoogden van H.P. Steenhuis te Groningen een harmonium. Behalve dat bedrag was men ook nog eens 134 gulden kwijt om achter in de kerk een galerij te laten maken waarop het instrument zijn plaats kon vinden.

Het harmonium heeft trouw zijn dienst gedaan totdat het in 1933 werd vervangendoor een pijporgel. De kerkvoogdijkas onderging daarvoor een aderlatingvan 720 gulden en voor die som kocht men in Sappemeer een werkelijk goed orgel, al was het dan geen nieuw exemplaar. Bij een recent onderzoek is gebleken,dat het instrument uit de onderdelen van drie andere orgels is opgebouwd,waaronder één van zeer oude datum. Nasporingen naar de herkomst daarvan hebben echter tot op heden geen resultaat opgeleverd"

Uit: "Korte Geschiedenis van het dorp Wetzens in Oostdongeradeel" - 1971